Migrena a choroby serca

Migrena ma związek z chorobami serca

Migrena, zwłaszcza ta z aurą, jest czynnikiem ryzyka zmian niedokrwiennych mózgu. Migrenowcy cierpią częściej na zaburzenia naczyniowe (np. zawał mięśnia sercowego, rewaskularyzacja wieńcowa). Niestety śmiertelność na przyczyny sercowo-naczyniowe jest wyższa wśród osób cierpiących na migreny, zwłaszcza jeśli towarzyszy im aura. Mechanizmy łączące migrenę z chorobą niedokrwienną naczyń nie są w pełni wyjaśnione i prawdopodobnie bardzo złożone. Fala zmniejszonej aktywności bioelektrycznej, będąca prawdopodobnie przyczyną aury towarzyszącej migrenie, może predysponować do uszkodzeń mózgu poprzez zmniejszenie przepływu krwi w mózgu, co powoduje procesy zapalne. W przypadku niedokrwiennej choroby serca inne mechanizmy mogą mieć znaczenie, w tym czynniki genetyczne.

Migrena a ryzyko udaru

Osoby cierpiące na migrenę mają dużo wyższe ryzyko wystąpienia niedokrwiennego udaru mózgu – w zależności od badania to ryzyko jest od 1.5 do 1,8 krotnie większe niż u osób niecierpiących na migreny. Jednymi z możliwych czynników udaru mogą być czynniki ryzyka (otyłość, zespół metaboliczny), o których wiadomo, że są związane z chorobami sercowo-naczyniowymi, w tym z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą i hiperlipidemią.

Migrena a otyłość

Otyłość jest dobrze znanym czynnikiem ryzyka rozwoju chorób układu krwionośnego. Osoby otyłe narażone są na wystąpienie częstszych ataków bólu głowy, a ich siła jest wyższa, niż u osób o prawidłowej masie ciała. Wystąpienia przewlekłych codziennych bólów głowy obserwowane jest pięciokrotnie częściej u osób otyłych (ze wskaźnikiem masy ciała (BMI) >30). Powszechność występujących ataków migreny wzrasta wraz ze wzrostem wskaźnika BMI.

Migrena a syndrom metaboliczny

Osoby z migreną cierpią częściej na zespół metaboliczny, którego składową jest insulinooporność. Poziomy glukozy i insuliny u migrenowców są na wyższym poziomie niż u osób niecierpiących na migreny. Osoby cierpiące na migreny również częściej mają zaburzony profil lipidowy. Ponad dwukrotnie częściej migrenowcy mają obniżony poziom lipoprotein o wysokiej gęstości (frakcja HDL cholesterolu). Jest to niekorzystne ponieważ cholesterol HDL ma właściwości przeciwzapalne, które mogą zmniejszać procesy neurodegeneracyjne i odczuwanie bólu. Co ciekawe obserwuje się tylko słabe związki z podwyższonym poziomem cholesterolu całkowitego. Kolejnym wskaźnikiem wskazującym na podwyższony stan zapalny u migrenowców jest białko C reaktywne (CRP), którego poziom jest u nich podwyższony. Białko to jednak podwyższone jest w przypadku wielu schorzeń więc nie jest to marker ryzyka rozwoju chorób serca u migrenowców. Osoby cierpiące na migreny powinny szczególnie ostrożnie wybierać spożywane tłuszcze. Tu możesz poczytać więcej o tłuszczach. Jak również wybierać dietę przeciwzapalną. Tu możesz poczytać o diecie mającej potencjał przeciwzapalny.

Migrena a czynniki genetyczne

U podłoża chorób serca i migreny mogą leżeć również czynniki genetyczne. Osoby z migrenami dużo częściej w wywiadzie rodzinnym wskazują na choroby serca u swoich rodziców czy dziadków.

Jedną z przyczyn może być zaburzenie metabolizmu folianów (polimorfizm 677C>T (rs1801133) genu MTHFR). Gen ten odpowiedzialny jest za produkcję enzymu reduktazy 5,10-metylenotetrahydrofolianowej (MTHFR), biorącej udział w metabolizmie folianów niezbędnych do remetylacji homocysteiny do metioniny. Uwarunkowana genetycznie zmniejszona aktywność enzymatyczna MTHFR, może powodować zmniejszenie stężenia 5-metylo-tetrahydrofolianu, zwiększenie stężenia homocysteiny i zmniejszenie zdolności do metylacji. Podwyższone stężenia homocysteiny są czynnikiem ryzyka zawału serca. Osoby z niekorzystnym warainatem genu częściej cierpią na migreny. Wyniki badań dotyczących związku polimorfizmu genu MTHFR i rozwoju chorób serca są jednak niejednoznaczne. Niezależnie od tego osoby będące nosicielami niekorzystnego allelu T i osoby cierpiące na migreny powinny spożywać w diecie duże ilości warzyw i owoców, będących źródłem folianów. 

Migrena a choroby serca – podsumowanie

Pomimo, że przyczyny i związki między migreną a chorobami serca nie są jasno określone i nie występują zawsze, to takie działania jak monitorowanie wskaźnika masy BMI (ang. Body Mass Index) i zachęcanie do utrzymania prawidłowej masy ciała jest dobrą praktyką zarówno u osób z migreną jak i bez migreny. Zalecenie spożywania dużej ilości warzyw i owoców niezależnie od powiązań zaburzeń naczyniowych a migreną jest korzystne i może zmniejszać ryzyko sercowo-naczyniowe. Tutaj możesz poczytać o związkach migreną i dietą. Na koniec warto dodać, że osoby cierpiące na migrenę częściej palą papierosy, co również jest czynnikiem rozwoju chorób serca, dlatego niezależnie od migreny zalecane jest ograniczenie palenia.

źródła: DOI: 10.1111/j.1526-4610.2007.00719.x, DOI: 10.1212/WNL.0b013e3181a71220, DOI: 10.1212/01.WNL.0000151857.43225.49, DOI: 10.1212/01.wnl.0000316198.34558.e5

Rekomendowane artykuły